Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมหารือการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามเป้าหมายในระดับจังหวัด     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชลบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับชั้น
สหกรณ์ตามเป้าหมายในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559-2560
ดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional