Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประจักษ์ โขลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมให้บริการแก่ประชาชน
   ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
และให้บริการปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ทราบฐานะ
การเงินของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพได้
ณ โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional