Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน
ราชการในสังกัด
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional