Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเมืองศรีสะเกษ     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ร่วมต้อนรับนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ
และคณะผู้สื่อข่าวส่วนกลาง ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเมืองศรีสะเกษ
พร้อมกันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมชี้แจง
ภารกิจในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการ
บริหารงานของสหกรณ์
ณ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional