Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์พันธกิจกรมตรวจฯ ผ่าน สวท.ชลบุรี     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมทีมงาน ร่วมประชาสัมพันธ์พันธกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป้าหมายการทำงานในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ฯลฯ
โดยมีนางสาวอนงค์นาถ ติ่งแตง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนิน
รายการ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75
เมกะเฮิร์ต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional