Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สผค.จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา       เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทีมงานคุณภาพ สำนักงานแผนงาน
  และโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดกิจกรรมส่งเสริม
  พระพุทธศาสนา ฉายภาพยนตร์การ์ตูนพุทธประวัติ เนื่องในวัน
  วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2559
พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์
  บูชาพระรัตนตรัย และแจกหนังสือธรรมะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้อง
  ประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional