Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ประจำปี 2558 สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอำเภอกระนวน จำกัด    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ประจำปี 2558 ของสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
อำเภอกระนวน จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ ข้อตกลง ข้อบังคับ เรื่องแจ้งให้ทราบ รับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมนิคม
สหกรณ์ดงมูล ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional