Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "เที่ยวงานวิถีเกษตร" จ.ชัยภูมิ     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย
นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในงาน
"เที่ยวงานวิถีเกษตร" จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริม
การสร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนางสาวชุติมา
บุณยประภัทร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางธิดา จงก้องเกียรติ
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 14 นางพรรขณิตตา
บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนางนภา ศกุนตนาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional