Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด. บ้านตาเอ็มจังหวัดอุบลราชธานี     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมปอง
อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ
ตามพระราชดำริฯ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดทำบัญชี และเยี่ยมเยียนราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเกา
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional