Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปี 2559     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสหกรณ์
สู่ความเข้มแข็ง ปี 2559
เพื่อให้การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และเกิดความสำเร็จตามนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร
ณ ภูธารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional