Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ด้านระบบบัญชีสหกรณ์ในงานปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (สตท.6)
ร่วมให้ความรู้ด้านระบบบัญชีสหกรณ์ในงาน
ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
เพื่อประสานความร่วมมือบรรจุวิชาระบบบัญชีสหกรณ์ในหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับ ปวช./ปวส
. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional