Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์     เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
นำโดย นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ชัยภูมิ
พร้อมด้วยนางสาวศรีไพร ผ่องกุศล นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ประชาชน
ที่เข้าร่วมงาน
โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
เปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional