Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สุรินทร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 และนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ 6 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว และโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional