Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กทม. ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยมี
นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานเปิดงาน
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional