Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
พร้อมทีมงานในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน)
เพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำด้านบัญชี พร้อมทั้งแจกวารสารและเอกสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างการออม
และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายชายชาญ
เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียน
คลองกิ่วยิ่งวิทยา หมู่ที่ 1 บ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional