Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
นำโดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สระแก้ว
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เพื่อให้ความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยจัดกิจกรรม
อาทิ เล่นเกมส์ทายปัญหาเแจกของรางวัล และทำไอติมหลอดแจกประชาชน
ที่เข้าร่วมงาน
โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน
ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional