Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
ร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยมี นายธนู บุญเลิศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน
ณ อาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนจรเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional