Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ     เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ
และจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน
ให้กับผู้สนใจที่มาร่วมงาน ใน ณ โรงเรียนพิกุลทอง ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional