Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 อำเภอเปือยน้อย     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการตามแผน
พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง ปี2558/2559
แก่ ศบกต. เกษตรกร และกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้
ทราบวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามโครงการฯ
ณ อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional