Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 อำเภอหนองนาคำ     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย"
ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายเยี่ยม ประกอบศีร อาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแวง ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ
จ.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional