Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปลง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
        ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดนิทรรศการด้านบัญชี
โดยให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและ
บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออมจากการบันทึกบัญชีตามวิธีเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
ให้บริการด้านต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional