Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
นำโดย นางกฤติกา แก่นดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยให้บริการ
ปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัย
ในการออมด้วยการทำบัญชี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้จักการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional