Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59”      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้
ด้านการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
เพื่อชี้แจงภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีและรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตร
และเจ้าหน้าที่ของ ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional