Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย
นางสาวทิพยาภา รัตนวิจิตร เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
     ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และสร้างความเข้มแข็งด้าน
การเงิน ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional