Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


คณะผู้บริหาร กตส. นำเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 59 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง      เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
นำนายสุริยะ ชูวงศ์ ครูบัญชีจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
      ในการนี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้ทำหน้าที่ผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ และนางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่
เทพีคู่หาบเงิน ในพิธีอันเป็นมงคลนี้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional