Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรม
ประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์
ณ วัดพรหมยานรังสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
นายจำลอง สิงโตงาม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับและรับมอบเงิน ณ กรมประชาสัมพันธ์
ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional