Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางสาวจิตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด
เพื่อให้คำแนะนำอันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานแก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional