Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”    เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางกัญจนา สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ปี 2559 บูรณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” โดยมี
สรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานเปิดงาน
    ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการ
"คลินิกบัญชี”
เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี และให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน
ให้สามารถจัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เป็นประโยชน์ทั้งในการประกอบอาชีพ
และในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแก่ตนเองและครอบครัว ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional