Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กทม. ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความ
ก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และ
ส่วนกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์
เขตตลิ่งชัน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional