Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจ.เชียงใหม่          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
   นำโดย นางพวงทอง ปานอุทัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมให้การ
   ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมา
   ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและ
   สนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2559 และเป็นประธานสักขีพยานในการ
   มอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้ง
   ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และผลการดำเนินการ
   ตามนโยยายของรัฐบาล โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
   ให้การต้อนรับ ณ ห้องทองกวาว อาคาร 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional