Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ 
ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ประชาชน 
ที่เข้าร่วมงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัด ศรีสะเกษ โดยมี 
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านขุมคำ 
ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional