Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุด
บันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional