Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional