Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงินอุดหนุน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
และมอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมี นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional