Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับ ไอที สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับ IT Provider และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรหนองจิก จำกัด อำเภอหนองจิก และร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เพื่อให้การใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional