Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี จำกัด     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพและการปฏิบัติ พร้อมแนะนำ
การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นๆ ให้ถูกต้อง
โดยมีนายประทีป บุญธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เป็นประธานการประชุม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional