Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม  ่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อบริการให้ความรู้การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การออมเงินในอนาคต พร้อมทั้ง
แจกเอกสาร วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ประชาชนที่สนใจ โดยมี นายสมชาย
วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional