Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน
เมษายน 2559
โดยร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออมจากการบันทึก
บัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการในด้านอื่นๆ
ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 46 ราย
โดยมี
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional