Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรปราการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดอบรมเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
โดยให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ร่วมส่งเสริมอาชีพให้ความรู้แก่การเกษตรกรในแปลงใหญ่ จำนวน 30 คน
โดยมี
คุณไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุมปลายน้ำฟาร์ม
ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional