Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2559     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
โดยมี
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional