Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
พร้อมด้วยนายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมออกหน่วย
บริการจังหวัดเคลื่อนที่
โดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ
และให้คำปรึกษา เกี่ยวการการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนบ้านบ่อ ตำบลบ้านดง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional