Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช สอนแนะบัญชี โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร”     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย
นางกมลวรรณ ไหมนวล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และทีมงาน ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ ในหัวข้อ "บัญชีนำวิถี สู่ความพอเพียง” แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนลานสกา
และโรงเรียนวัดเจดีย์ ตามโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี การประหยัด
การเก็บออมเงิน วินัยในการใช้จ่ายเงิน และการวางแผนด้านการเงิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional