Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่กำกับการสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอแก่งหางแมว     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
ลงพื้นกำกับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน
โดยมีนางสาวสุกัญญา พูนปาล ครูบัญชีอาสาประจำ
ศูนย์เรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 45 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional