Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด เปิดคลินิกบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเปิดคลินิกบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่าย
และการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการ
มอบโล่วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านรักกะลาด้วย
โดยมี
นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดสลักเพชร หมู่ที่ 5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional