Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ร่วมพิธีมอบปัญญาบัตรพุทธเศรษฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3/2558     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมพิธีมอบปัญญาบัตรพุทธเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รุ่นที่ 3/2558
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
ป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรแก่พุทธเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จำนวน 100 คน
ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการสนทนาหารือการบูรณาการ
"พุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง” โดยท่าน ว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิ
วิมุตตยาลัย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีม
ภาคเอกชน คณะทำงานภาคเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมกันนี้
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและซุ้มจัดแสดงผลงานพุทธเกษตรอินทรีย์ภายในงาน
ดังกล่าว
ณ ธรรมสภา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional