Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต สอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
จัดโครงการ "ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี”
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก และโรงเรียน
บ้านบางโรง
โดยมีนางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
และนางสาวจารุวรรณ พรหมเสน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional