Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนเมษายน 2559     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนเมษายน 2559
โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional