Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์ นม ยู.เอช.ที ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ     เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์ นม ยู.เอช.ที ในโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
พร้อมด้วย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที
ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional