Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รองนายกฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รอง
นายกรัฐมนตรี
มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง
โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายสุรจิตต์ อิทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 นายสุวิทย์ เพชรสังข์ นายอนุรัฐ
ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ได้ร่วมรับมอบนโยบาย
ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional