Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดกาฬสินบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2559”      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2559 โดยมี นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานเปิดงาน
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมให้ความรู้และสอนแนะการจัดทำ
บัญชีที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีในการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชี
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สนามที่ว่าการอำเภอนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional